پوست جوان و نور | نیلای خیز

اثر نور بر بافت بیولوژیکی

نور شامل یک سیستم پیچیده انرژی تابشی است و در یک طیف الکترومغناطیسی براساس طول امواج آرایش می‌یابد. فاصله قله …

اثر نور بر بافت بیولوژیکی ادامه مطلب