پوست جوان | خیز

پوست انسان

بزرگ‌ترین عضو بدن از نظر وزن و مساحت پوست است. مساحتی حدود 16000سانتی‌متر مربع برای یک بزرگسال که 8 درصد …

پوست انسان ادامه مطلب