تاثیر قارچ گانودرما روی پوست | خیز

اثرات قارچ گانودرما روی پوست

قارچ گانودرما چیست؟ قارچ گانودرما لوسیدوم (G. lucidum  or Ganoderma lucidum)، یک قارچ شرقی است. این قارچ‌ها یک‌‌ساله یا چندساله …

اثرات قارچ گانودرما روی پوست ادامه مطلب