سیگار و پوست | خیز

اثر سیگار روی پوست

ادراکات اجتماعی و قضاوت‌های ارزشی اغلب بر اساس ظاهر هر فرد است. چین و چروک، پف زیر چشم، رنگ ناهموار …

اثر سیگار روی پوست ادامه مطلب