سجده و پوست | خیز

اثر سجده روی پیشانی

اثر سجده طولانی بر پیشانی نمازگزار گذاشتن پیشانی بر زمین یا مهر در هنگام سجده، فواید پزشکی زیادی دارد. اما …

اثر سجده روی پیشانی ادامه مطلب