ساعت پوستی | جوانسازی پوست

ساعت پوستی چیست؟

سلول‌های پوست به دلیل ریتم شبانه‌روزی بدن (circadian rhythm) دارای سیستم ساعت داخلی -ساعت پوست (Skin’s Clock)- هستند. برای مثال …

ساعت پوستی چیست؟ ادامه مطلب